4925596387508224
Skin Expert Acne Peptide 活胜肽暗瘡乳15ml 唔食唔知味道好😜《唔用唔知效果高》😝 成日比😷口罩😷焗住,唔只⚫黑頭和⚪白頭多左,暗瘡都生多左🙈🙈🙈🙈 呢個超級勁嘅暗瘡產品,只要用好少好少,已經有超強果效🤩🤩🤩🤩 Skin Expert Acne Peptide 活胜肽暗瘡乳 15ml 功效 有別於一般含酒精的暗瘡治療產品,於不傷害皮膚同時直接為肌膚提供 Product #: dordiscount-Skin Expert Acne Peptide 活胜肽暗瘡乳15ml 2024-12-01 Regular price: $HKD$574.0 Available from: 多d折In stock